Welkom bij praktijk NU.ance Ben

cropped-cropped-013.jpg
De praktijk is aangesloten bij de stichting O.P.E.T.(vak) Organisatie Psycho- Energetische Therapie .
Website:  Stichting OPET
Je hebt de weg gevonden naar de praktijk en bent na het intake- kennis-makingsgesprek ingeschreven  middels de:
 ‘ Toestemmingsverklaring, cliënt / behandelovereenkomst ’.
Als bij de stichting OPET aangesloten therapeut ben ik in het bezit van het diploma van de door de CRKBO  gecertificeerde 3 jarige deeltijd beroepsopleiding P.E.T. vanuit de S.I.O.
Je hebt tijdens het intake gesprek met mij veel informatie ontvangen over de PET behandelmethode en de werkwijze van ondergetekende als therapeut.
Om je de gelegenheid te bieden deze informatie nog eens rustig na te lezen, heb ik de belangrijkste informatie over de werkwijze van mijn praktijk voor je gebundeld in deze map.
Inhoud van de map:
–         Algemene informatie praktijk NU.ance Ben   pagina 2
–         Wat is psycho- energetische therapie            pagina. 3,4,5
–         Welke klachten/vragen en Werkwijze
–         Gedragscode P.E.T.                                          pagina. 6,7
–         Toestemmingsverklaring/ cliënt/ behandelovereenkomst.  
                                                                                                pagina. 8
Tijdens het eerste gesprek/ intake/ kennismaking, ontvang je praktische informatie over de procedures en werkwijze van mij, als therapeut.
Tijdens het tweede/ vervolgconsult vul je samen met mij de Toestemmingsverklaring/ cliënt/behandelovereenkomst in, waarvan indien u dat wenst, een kopie exemplaar ontvangt. (pagina 7)
Ook kun je op de website van praktijk NU.ance Ben. algemene informatie vinden over: wie ik ben, behandelmethodes, beroeps en gedragscode, algemene info, tarieven, stichting NU.ance, etc.
Heb je nog vragen? Als OPET aangesloten psycho- energetisch therapeut  zal ik mijn uiterste best doen , je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Vanuit vertrouwen op een goede samenwerking met je.
Met vriendelijke groet,

Ben.

Informatie: P.N.B.
Ben Kappert, Postpad 9, 5258 CA, Berlicum.
Aansluitnummer vakorganisatie OPET: 45. 2010. : www.stichtingopet.nl
Telefoon              : 073- 5033695 .                               Mobiel  Ben : 06 41765327
IBAN nr.              : NL36 RABO 0114 0.671 39             t.n.v.              : Stichting NU.ance.
Nr.: KvK              : 17229407
Email                   : praktijknuanceben@live.com      
Website               : www.praktijknuanceben.wordpress.com
Werkwijze:
Tijdens het 1e kennismaking- intakegesprek bespreek ik met u , wie ik ben, waar ik voor sta, mijn uitgangspunten en werkwijze.
Na afloop maken we eventueel een afspraak voor een vervolgconsult.
In het 2e gesprek ondertekent je de toestemmingsverklaring/cliënt- behandelovereenkomst.
Waar staat PNB voor?
PNB wil een kleinschalige ‘plek’ zijn ter bevordering van:  ‘ Zelf- Bewust- Zijn
Als PET wil en kan ik met je ‘onderweg ‘ gaan en je helpen en ondersteunen op je zoektocht naar jouw ‘ levens- pad’, met als ondersteunende vragen:
 ’Wie ben ‘JIJ ‘ oorspronkelijk ‘ , ‘ Wat wil JIJ ‘  en  ‘ Wat heb JIJ nodig  ‘.
Samen kijken we hoe ik jou – als psycho- energetisch therapeut, intuïtief counsellor en coach–  kan helpen en ondersteunen in het bepalen van ‘ wat is je essentie, – je doel en via welke richting wil je daar (aan) komen… ‘.
De nadruk ligt hierbij op Jij en Zijn.
Wat is de werkwijze vanuit PNB:
Met aandacht luister ik naar de essentie van jouw verhaal en in samenspraak kijken we, hoe ik jou daarbij, in een vervolgtraject, kan helpen en ondersteunen.
Het 1e contactgesprek duurt 1 tot 1 ½ uur.
Voor dit eerste gesprek reken ik een vrijwillige bijdrage.
Je kunt bij me terecht met de volgende thema’s:
– Burn – out, (over)vermoeidheid,
– ( Hoog) gevoeligheid -HSP.
– Depressieve klachten of sombere gevoelens,
– Gevoelens van angst, onzekerheid en/ of eenzaamheid,
– Vragen op: fysiek -, emotioneel -,  relationeel – , of op werk/carrièregebied,            
– Een spirituele levensreis of zoektocht,                                        
– Verlies en rouwverwerking,
– Overige levensvragen.
Algemeen advies na een behandeling:
Laat de behandeling en/ of een ondersteunend consult, rustig op je in werken.
Deze kan namelijk een na- reactie geven, in de vorm van een tijdelijke toename van de ‘klacht’ of fysieke ongemakken geven zoals: misselijkheid/ vermoeidheid/ duizeligheid.
Meestal neutraliseren deze zich  na ongeveer een uur .
Zorg voor voldoende rust (ontspanning) na een behandeling.
Wees niet al te fysiek- en/of psychisch actief.
Drink na een behandeling voldoende water, om de afbraakproducten af te kunnen laten vloeien. (max.2 glazen)
Mocht er na enkele uren geen verbetering ontstaan, neem dan gerust even telefonisch contact met me op.
Consult prijzen:  (Indicatie januari 2018).
–          Intake/ kennismaking                                                        :  € 15,00
–          Vervolgconsult,- 1 tot 1 ½ uur                                          :  € 27,50 
–          Korte energiebehandeling,- Max. 30 minuten                   :  € 15,00
–          Telefonisch consult, WhatsApp  per 60 minuten               :  € 15,00 
–          De vergoedingen van de consulten komen ten goede aan: Stichting NU.ance  
–          De vergoedingen zijn: – op basis van vrijblijvendheid.
–          Gelieve minimaal 24 uur tevoren een afspraak te annuleren.
pagina 2.
Wat is psycho- energetisch therapie
Psycho- energetische therapie is een begeleidingsvorm die zich baseert op de studie van intuïtieve, spirituele en energetische ontwikkelingstechnieken. Psycho- energetische therapie ondersteunt mensen in hun persoonlijke en spirituele proces d.m.v. aura- en chakra reading, energie healing, ademhalingsoefeningen, kleur healing, counseling, toegepaste Imaginatie en meditatie.
Toepassing psycho- energetische therapie
Psycho- energetische therapie wordt toegepast als aanvulling in de reguliere gezondheidszorg bij o.a.: psycho- sociale klachten, onverwerkte trauma’s, stress, rouwverwerking, loopbaan- en levensloop-vragen, energieblokkades en het begeleiden van energiegevoeligheid bij kinderen en volwassenen.
Psycho- energetische therapie is een intuïtieve begeleidingsvorm, deze is gebaseerd op de onderstaande beschreven technieken. De psycho- energetisch therapeut kan tijdens een sessie/ behandeling o.a. gebruik maken van:
Chakra Reading
 
Bij de chakra reading gaan we op zoek naar de informatie die de chakra’s ons kunnen geven.Dit kan vanuit een totaal overzicht om te zien welk chakra- gebied de meeste aandacht nodig heeft. We gebruiken de handen hierbij om de energie van de chakra’s te voelen, ‘waar te nemen’ in het etherisch energieveld.
Roos Reading
 
Bij de Roos Reading gebruiken we de roos als symbool van de persoonlijkheid van de ander op psychisch en spiritueel niveau.
Aura Reading
:
Bij de aura Reading gaan we op zoek naar de informatie die ons het totale auragebied kan geven. Dit kan vanuit een totaal overzicht om te zien welk auragebied de meeste aandacht nodig heeft.We gebruiken hierbij de hand/ afstand reading, om de energie van het auragebied te voelen, ‘waar te nemen’ in het etherische- astrale- en mentale energie lichaam.
Healing
:
Het Healings- programma richt zich met name op specifieke thema’s en de verschillende manieren van healing. Dit kan o.a. aura, chakra’s, kleuren- healing zijn:
De therapeut probeert daarbij de chakra’s, en/of de verschillende aura lagen/ kleuren in balans te brengen.
-Dit gebeurt o.a. door de ‘belemmerende’ energie van betreffende aura lagen en/of chakra’s met de handen ‘af te nemen ’of te voeden  met  positieve levensenergie.
– De cliënt kan zelf mee helpen, door gebruik te maken van b. v. kleuren Healing en hierbij zijn/haar ‘eigen licht of kleur ‘ aanvullen
pagina 3.
– Als therapeut gebruik ik deze waarnemingen daarnaast ook als uitgangspunt voor je counseling.
– Als therapeut heb ik me hiervoor verdiept in de betekenis van de verschillende chakra’s en aura- lagen en hun basis kleuren, zodat van ‘deze beelden’ een ‘ begrijpelijke vertaling’ gegeven kan worden.
Toegepaste Imaginatie T.I. informatie:
Het individu wordt voortdurend beïnvloed door de eigen beelden( bewuste en onbewuste Zelf- beelden) en door de beelden uit de omgeving en cultuur.
Dit kunnen beelden zijn uit o.a. dromen, een( levens)verhaal, sprookjes, mythen, sagen, legenden.
Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het feit dat we voortdurend beelden gebruiken om situaties en hun belevingen te beschrijven ” ik zit in de put”, ‘het was alsof in vleugels kreeg’, “die affaire stinkt”, “ik ging door de hel”, ‘de zon schijnt weer ‘, etc. Ook bij een groep, team, of organisatie spelen beelden een essentiële rol met betrekking tot samenwerking, de veerkracht en de vitaliteit…
De verbeelding behoort tot de invloedrijkste, spontane functies van de psyche.
Het geeft toegang tot het domein van de CREATIVITEIT, daar waar de mens het meest vrij is…
‘Je kunt mijn handen en benen afhakken, me blind en doof maken, me opsluiten, maar je kunt me niet mijn verbeelding afnemen ‘ (oud Italiaans gezegde…)
Imaginatie wordt ook wel visualisatie, geleide verbeelding, dagdroom of symbool drama genoemd en toegepast als onderdeel van een behandeling.
Het kan op vele manieren: ogen dicht, ogen open, in stilte, actief, sprekend, bewegend, expressief. Met gesloten ogen heeft het de meeste effectiviteit.
Deze methode wordt toegepast door b. v. : waarnemen van een beeld, – gevoelscontact met een beeld, – dialoog met een beeld, – identificatie met een beeld,- creatieve expressie, – schrijven, – tekenen, – dichten, – zingen, of andere vormen,- betekenis geven aan het beeld.
pagina 4.
Counseling
Het proces van counseling heeft een psychologische basis, omdat er een voortdurende wisselwerking is tussen 2 of meer personen die verbonden zijn in verschillende soorten gedrag.
Vooronderstelling is dat mensen een potentieel vermogen in zich hebben om te groeien in bewustzijn en gedrag en dat counseling dit vermogen in de mens wil stimuleren.
Counseling is een pedagogische, psychologische en sociale hulpverlening en advisering. De P.E. therapeut probeert inzicht te verschaffen in de problemen van iemand door het voeren van gesprekken, waarbij de counselor de raadsman of adviseur is. Counseling is gebaseerd op weloverwogen en geplande toepassing van technieken die afgeleid zijn van gegrondveste psychologische principes en maakt gebruik van een variëteit aan theoretische modellen en benadrukt de cliënt te waarderen als persoon en vinden een luisterende houding van mededogen en communicatie belangrijk > empatische houding.
Met als doel: het bevorderen voor zelf- hulp en zelf- verantwoordelijkheid. Het algemene doel van counseling is mensen te helpen een effectiever leven te leiden, mensen bewust te maken van hun groeimogelijkheden en de eigen kwaliteiten te stimuleren.
Ademhaling en Meditatie
Daarnaast kan er tijdens een consult worden gewerkt met ademhaling- en meditatie technieken.
pagina 5.
Stichting O.P.E.T.                                                                                                                                          Beroepscode
Als bij de OPET aangesloten en geregistreerde P.E therapeut heb ik me geconformeerd aan de voorwaarden aansluit – en registratie overeenkomst, met als onderdeel onderstaande beroepscode.
ALGEMENE REGELS
Alle aangesloten psycho- energetisch therapeuten houden zich aan onderstaande beroepscode:
De therapeut stelt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid dat hij/zij gebruik kan maken van het klachtenrecht van de stichting O.P.E.T.(zie ook informatie Klachtenbemiddeling).
De stichting OPET kan in deze ondersteuning bieden en heeft een inspanningsverplichting
De therapeut stelt de cliënt door middel van het bespreken en ondertekenen van de ‘Toestemmingsverklaring’ op de hoogte van zijn/haar rechten zoals die in de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd (WBP).
Deze kunt u vinden op www.justitie.nl.
Kinderen (minderjarigen tot 18 jaar) worden alleen behandeld met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers.
Beroepscode
De beroepscode bestaat uit:
 1. Gedragscode
 2. Ethische code
 3. Klachtenbemiddeling.
Algemene regels
De beroepscode zal onderdeel gaan uitmaken van de voorwaarden  ‘aansluit- / registratieovereenkomst ‘, waarmee de aan te sluiten en geregistreerde therapeut zich bij inschrijving conformeert.
Deze procedure, met name voor wat betreft ‘de klachtenregeling/ ondersteuning’, is nog in ontwikkeling en er kunnen derhalve  nog geen rechten aan worden ontleend.
De aangesloten psycho- energetisch therapeut houdt zich, als onderdeel van de aansluit -, registratieovereenkomst, aan onderstaande beroepscode:
De (praktijkhoudende) therapeut stelt de cliënt op de hoogte van de mogelijkheid dat hij/zij gebruik kan maken van het klachtenrecht van de stichting O.P.E.T. (zie ook informatie Klachtenbemiddeling).
De stichting OPET kan in deze ondersteuning bieden en heeft een inspanningsverplichting.
De therapeut stelt de cliënt door middel van het bespreken en ondertekenen van de ‘Toestemmingsverklaring’ op de hoogte van zijn/haar rechten zoals die in de wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd (WBP). Deze kunt u vinden op www.justitie.nl.
Kinderen (minderjarigen tot 18 jaar) worden alleen behandeld met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders dan wel wettelijke vertegenwoordigers.
1. Gedragscode
 1. De therapeut verricht zijn/haar werk naar beste weten en kunnen. Hij/zij houdt zich voldoende op de hoogte van vaktechnische ontwikkelingen, met de intentie om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 2. De therapeut is tegenover de cliënt persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitgevoerde handelingen en gegeven adviezen.
 3. Bij het vaststellen van de behandeling houdt de therapeut zoveel mogelijk rekening met de wensen en de voorkeuren van de cliënt gebaseerd op respect voor diens persoon.
 4. Indien de therapeut besluit een cliënt niet of niet langer te behandelen zal hij of zij dit motiveren.
 5. De therapeut licht de cliënt steeds volledig in over diens bevindingen ten aanzien van de op dat moment gevolgde behandeling en de daarbij behaalde resultaten.
 6. Voordat het behandelplan wordt vastgesteld licht de therapeut de cliënt in over de mogelijkheden en de eventuele gevolgen van de gekozen therapie/ behandelvorm(en).
 7. De therapeut adviseert een cliënt naar de reguliere zorg, bijvoorbeeld de huisarts, te gaan als er bij hem/haar het vermoeden bestaat dat er medische hulp nodig is.
 8. De therapeut draagt zorg voor een adequate dossiervorming. De therapeut waarborgt zo de privacy van de cliënt ten aanzien van de cliëntgegevens.
 9. Deze gegevens worden alleen aan anderen overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt (zie ook Klachtenregeling).
 10. De therapeut draagt alle verantwoordelijkheid voor zijn/haar energie. Hij/zij zal haar dienovereenkomstig ontwikkelen en gebruiken. Te denken valt aan het bieden van veiligheid, neutraliteit en empathie.
 11. Tijdens een Reading / Healing / Counseling / T.I. streeft de therapeut naar een neutraal onderscheidingsvermogen voor wat betreft welke energie van hem/haar is en welke niet.
 12. De therapeut tracht zijn/haar intuïtieve vermogens vanuit zuiverheid in dienst te stellen van de cliënt.
2. Ethische code.
 1. De therapeut draagt alle verantwoordelijkheid voor zijn/haar energie. Hij/zij zal haar dienovereenkomstig ontwikkelen en gebruiken. Te denken valt aan het bieden van veiligheid, neutraliteit en empathie.
 2. Tijdens een Reading / Healing / Counseling / T.I. streeft de therapeut naar een neutraal onderscheidingsvermogen voor wat betreft welke energie van hem/haar is en welke niet.
 3. De therapeut tracht zijn/haar intuïtieve vermogens vanuit zuiverheid in dienst te stellen van de cliënt.
3. Klachtenbemiddeling.
Deze regeling/ procedure is vanaf stap 4 nog in ontwikkeling.
Ondanks de zorgvuldigheid en deskundigheid van de therapeut kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling. Mocht u uw klacht niet in samenspraak met de therapeut kunnen oplossen dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij Stichting OPET.  
Uitgangspunt daarbij is dat ieder mens, c.q. elke cliënt klachtenrecht heeft.
Eerste stap: Gesprek met de therapeut
Als u ontevreden bent of een klacht heeft, is de eerste stap om dit te bespreken met de therapeut.
Tweede stap: Contact opnemen met de voorzitter van stichting O.P.E.T.
Bent u ontevreden maar vindt u het moeilijk om uw ontevredenheid te uiten bij de therapeut, neem dan (telefonisch) contact op met de voorzitter van Stichting OPET.
Ook kan er in deze fase door de voorzitter van het bestuur contact opgenomen worden met betreffende therapeut, Een en ander in het kader van hoor en wederhoor.
Samen kijkt u of uw klacht/ opmerking tijdens dit gesprek al verduidelijking/ verheldering kan brengen en/of hiermee uw klacht opgelost kan zijn.
Mocht dit niet het geval zijn dan wordt u door het secretariaat van de OPET een klachtenformulier toegestuurd.
Aan de hand van uw schriftelijke klacht wordt deze binnen het dagelijks bestuur besproken en getoetst, waarbij gekeken wordt of uw klacht gegrond is en ontvankelijk verklaard zal worden.
Derde stap:
Als cliënt ontvangt U, n.a.v. uw schriftelijk ingediende klacht een (schriftelijk) advies vanuit het bestuur voor eventuele, door U te nemen, vervolgstappen.
Als cliënt mag u dit advies binnen 1 maand na indiening van uw schriftelijke klacht van ons – als bestuur- tegemoet zien.
Tevens wordt uw klacht en het advies intern geregistreerd.
 
                                              TOESTEMMINGSVERKLARING
                                           CLIËNT/BEHANDELOVEREENKOMST
                                                   Copyright © Stichting O.P.E.T.
Datum:
Naam cliënt/ hulpvrager:
                                                                                                                       m/vr.
Naam wettelijk vertegenwoordiger *1:
                                                                                                                       m/vr.
Adres:
 
Postcode:
 
Plaats:
 
Telefoon nummer:
 
Mobiel:
 
Geboortedatum:                       
 
E-mail adres:
 
Overigen:
 
Huisarts:
 n.v.t.
Tel:
 
 
Gebruikte medicijnen:
 
 
Intake /1e  gesprek: d.d.: ,                                                                                                  tijd:         .        uur.
Klacht(en) / vraag:
 
 
 
Behandelovereenkomst:
 
 
1.   Ondergetekende verklaart, dat er voor specifieke fysieke- en/ of psychische klachten, contact  is met de reguliere
geneeskunde, d.w.z. de huisarts, specialist of een andere vorm van behandeling binnen de reguliere gezondheidszorg.
.     De behandelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden  betreffende de uitwerkingen, effecten, of de resultaten van de behandeling(en).
Uitgangspunt hierbij is dat zowel therapeut als cliënt een eigen verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting kennen.
2.   De counseling/ behandelingen worden gekenmerkt als complementaire zorg.
3.   De cliënt geeft te kennen dat zij/hij zich vrijwillig heeft aangemeld.
4.   De therapeut onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
5.   Minderjarige cliënten  worden alleen met schriftelijke toestemming van ouders en/of verzorgers behandeld. *1.
6.   Tijdens het 1e gesprek kan er een anamnese worden afgenomen en indien noodzakelijk een behandelplan worden
opgesteld, met daarin het aantal te verwachten behandelingen.
7.   Als behandelaar ben ik aangesloten bij de stichting Organisatie Psycho – Energetische Therapie.(O.P.E.T.)
8.   Als behandelaar conformeer ik me aan de aansluit- / registratie voorwaarden, inclusief de beroepscode OPET.  (ter inzage aanwezig).
9.   Bij geschillen kan de cliënt zich, ter bemiddeling, (schriftelijk) vervoegen bij de voorzitter  van de O.P.E.T.
10. De cliënt geeft toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens met als doel een goede dienstverlening te kunnen waarborgen. En in te stemmen met het feit dat zijn/haar dossier langer dan 6 maanden en ten hoogste 5 jaar wordt bewaard.
Bovenstaande te hebben gelezen en naar waarheid te hebben ondertekend:
de cliënt/ wettelijk vertegenwoordiger:
                                       de behandelaar:
naam:
                                                     naam:
handtekening:
                                        handtekening:
 
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s