Welkom…

Welkom bij ‘Praktijk NU.ance Ben’

                                                                                                                                                                    

Bovenstaande video is in overleg en met toestemming geplaatst. Dankjewel…Iris Hond.

 

Citaat uit de “Kleine Goedheid” van de filosoof Levinas :
De kleine Goedheid is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor een partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke Ander.  ( Mijn uitgangspunt van  ‘werken ‘ )

 

wp_20161124_017-1     Ik ben Ben (1948)

Vanuit mijn kleinschalige praktijk, als onderdeel van stichting  NU.ance, wil ik  je – als Psycho- energetisch –  therapeut , – intuïtief counsellor en coach – helpen je  richting te bepalen en  doe dat door je  te counselen  en coachen  en noem dat ‘ondersteunen‘.  
Het 1e contactgesprek duurt 1 tot 1 ½ uur.Voor dit eerste gesprek reken ik een bijdrage, als tegemoetkoming in de kosten, van 15 euro.  Tijdens het 1e kennismaking – , intakegesprek bespreek ik met je, wie ik ben, waar ik voor sta, mijn uitgangspunten en werkwijze en ‘kijken’ we naar ‘ jouw vraag ‘ en wat ik daarin voor je kan- en mag betekenen. Na afloop maken we eventueel een afspraak voor een vervolgconsult. Tijdens dit 2e gesprek onderteken je de toestemmingsverklaring/cliënt- behandelovereenkomst.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Wat is de werkwijze vanuit PNB:
Met aandacht luister ik naar de essentie van ‘jouw (levens) verhaal’ en in samenspraak kijken we, hoe ik jou daarbij, in een vervolgtraject,( vaak ik de vorm van proces begeleiding)  kan begeleiden en ondersteunen.  
Uitgangspunt  is een holistische mens- visie, dat wil zeggen; Lichaam, Geest en Ziel vormen een onlosmakelijke éénheid.    
Dit betekent dan ook dat vanuit mijn complementaire zorgvisie, een consult al deze aspecten omvat. Als PET wil en kan ik met je ‘onderweg ‘ gaan en je begeleiden en ondersteunen op je zoektocht naar jouw ‘ levens- pad’, met als helpende vragen:
 ’Wie ben ‘JIJ ‘ oorspronkelijk ‘ , ‘ Wat wil JIJ ‘  en  ‘ Wat heb JIJ nodig  ‘.
Samen kijken we hoe ik jou daarbij – als psycho- energetisch therapeut, intuïtief counsellor en coachkan begeleiden en ondersteunen in het bepalen van: Wat is je essentie, – je doel en via welke richting wil je daar (aan) komen. 
De nadruk ligt hierbij op  ‘Jij ‘ en ‘ Zijn’                                                                                                                            
Uitgangspunten daarbij zijn:
– Werken vanuit het hart,
– Zo dicht bij als mogelijk,
– Vanuit intuïtie en in eenvoud en bescheidenheid.
Waar staat PNB voor ?                                                           
Vanuit de uitgangspunten van Stichting NU.ance, wil ik een kleinschalige ‘plek ‘ PNB  zijn, ter bevordering van:                              ‘ Zelf – Bewust – Zijn’.  ‘
Doelstelling:                   
De praktijk heeft als doel, je te begeleiden en ondersteunen op die momenten dat jij het nodig hebt. – Dat is ook in acute gevallen. – Vanuit onze stichting NU.ance streven we bovendien naar (financiële) laagdrempeligheid.
 Inspiratie:                                                                                    
Ik word in mijn werk geïnspireerd door de levenshouding van Thich Nath Hanh.   (zie artikel boven)
Hoe? 
De werkwijze vanuit PNB is, dat ik naast de counseling en coaching, indien nodig gebruik maak van: psycho- energetische technieken, zoals onder omschreven. Waarbij energieblokkades ( fysiek, mentaal of psychisch ) kunnen worden opgeheven en waardoor: ’Jouw eigen unieke essentie energie’ zijn helende werk ( opnieuw) kan doen en waarbij ’Jouw Zelf- genezend vermogen’ = Helend = Heel worden’(wat ieder mens bezit)  in gang kan worden gezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Kijk voor de technieken op de OPET website: www.stichtingopet.nl  
Voor wie?    
 Voor iedereen die behoefte heeft aan (tijdelijke- of procesmatige-) ondersteuning  op het gebied van zijn/ haar (levens)vragen/ keuzes,  of zijn/haar zoektocht wil ‘delen’.                                                                                                                                                 
Met welke klachten en/of vragen kun je bij me terecht?
– Burn-out, (over) vermoeidheid verschijnselen,
– (Hoog) gevoeligheid- HSP, 
– Depressieve -, sombere gevoelens,
– Angst -, onzekerheid -,  en/of eenzaamheid gevoelens,
– Vragen op: fysiek -, psychisch- emotioneel – , relationeel -,  werk/ carrière gebied,
– Op je spirituele – levensreis en zoektocht
– Verlies en rouwverwerking.
– Of… gewoon, zo maar even ‘alle ruimte krijgen’, om ‘jouw verhaal’ te kunnen vertellen, over je verdriet, – pijn, – boosheid, – onvermogen, – verlangens, zonder dat je ‘advies’ krijgt of dat er geoordeeld wordt. Eigenlijk in alle rust je ZELF kunnen zijn en te mogen delen .
Wat kan ik je bieden? 
Je kunt me benaderen voor een consult, waarbij we in een sfeer van veiligheid, rust en vanuit mededogen en ‘ervarend leren’, ‘kijken’ naar: Wie JIJ Bent , Wat JIJ wilt  &  Wat JIJ daarvoor nodig hebt . 
Waarbij we in een vervolgtraject, volgens een liefdevolle methode , ’ jouw individuele weg en pad ‘ gaan onderzoeken en uitzetten, zodat  jij weer opnieuw,  je – ware ’ ZELF – BEWUST-mag ZIJN 
– Naast mijn persoonlijke activiteiten stel ik me ook beschikbaar voor andere organisaties, indien ik daar mijn persoonlijke uitgangspunten en werkwijze in kan herkennen ,o.a. als vrijwilliger/simulant/ trainingsacteur bij het: Koning Willem I College,’s – Hertogenbosch .                                                                                                       
Het volgende citaat sluit aan bij hoe ik mijn ondersteunende consulten zie:
‘Het enige leren dat blijvend is, is het leren dat verkregen wordt door de persoonlijke ervaring’ .
…Het leven is belangrijker dan het leren. Negen tiende van de mensheid besteedt zijn tijd aan de oppervlakte van het leven; ze leven niet, ze voelen niet. Ik bedoel hiermee dat de meeste mensen niet doorleven of voelen wat essentieel is. Ze lezen erover , ze discussiëren  erover, maar ze ervaren het niet echt. Men moet de dingen op een diep niveau doorleven en ervaren, dan zullen ze eeuwig bij je blijven. Ja, de enige dingen die je mee kunt nemen en die nooit weggevaagd zullen worden, ook niet als je doodgaat, zijn die dingen die je voor jezelf onderzocht hebt in je eigen leven, je eigen ziel, je eigen hart. Al het andere, alles wat je op de universiteit of uit boeken hebt geleerd  zal, als je deze wereld verlaat, achtergelaten moeten worden….” Omraam Mikhaël Aïvanhov       
                                                                      
Contact/ informatie: 
Ben Kappert.  
(Copyright © PNB. ) 
Ik ben aangesloten bij onderstaande beroepsorganisaties.
Aansluitnummer vakorganisatie OPET: 45. 2010. : www.stichtingopet.nl 
Tevens ben ik – vanwege de nieuwe wet Wkkgz – m.i.v. 1 januari 2018 aangesloten bij :
KlachtenportaalZorg.           Website: www.klachtenportaalzorg.nl
 
Praktijk NU.ance Ben is  een onderdeel van : Stichting NU.ance 
Stichting NU.ance staat voor: Centrum ter bevordering van ‘Zelf – Bewust – Zijn’.
P.a.                                                : Postpad 9, 5258 CA, Berlicum.
Telefoon                                        : 073- 5033695
Mobiel Ben                                    : 06  41765327
IBAN nr.                                         : NL36 RABO 0114 0.671 39
t.n.v.                                               : Stichting NU.ance.
Nr.: KvK                                         :17229407         
Email                                              :  praktijknuanceben@live.com     
Website                                          :  Praktijk NU.ance Ben.
 Met vriendelijke groet,

Ben.

Advertenties